Propuneri modificare Contract Cadru 2016 2017

În propunerile de modificări ale Contractului Cadru pentru anul 2016-2017 susținem poziția asociațiilor de medici de familie în general.

În ce privește contractul cadru 2016-2017 având în vedere că  a fost timpul scurt 16.10.2015-25.10.2015 și expertiza noastră e limitată ca resurse, acesta  e rezumatul:

 • Finanțarea din FNUASS doar pentru asigurați, restul sa fie asigurați de guvernul României sau oricine altcineva
 • Elaborarea normelor împreună cu reprezentanții asiguraților având în vedere că ei sunt principalii beneficiari cât și contributori.
 • Excluderea ordinelor de președinte  CNAS pentru aprobarea normelor și aprobarea măsurilor esențiale cu hotarârea CA. Practic reducerea influenței politice la nivel CNAS
 • am propus excluderea de la finanțare a asistenței medicale de urgență de la finanțarea prin CNAS la toate nivelurile (medicina primara, ambulator, spital) si finațarea ei de la Ministerul sanatatii
 • Împărțirea responsabilităților în echipa managerială a spitalelor prin reducerea responsabilității Managerului și creșterea responsabilității directorului medical și a șefilor de secție
 • Am propus ca sumele decontate prin CNAS nu pot sa fie sub costurile directe influențate de medicul curant și șeful de secție
 • Abrogarea pachetului minimal și transferarea acestei responsabilități Guvernului României.
 • Am propus scoaterea transportului pacientilor critici din spitalele  publice exclusiv cu mijloacele MAI sau Ambulanță. Orice pacient se transportă cu ce avem și Casa plătește daca mijlocul de transport este acreditat.
 • Scoaterea limitelor la contractare si alte chitibusuri. Un fel de liberalizare treptata din cauza ca nici legea nu permite prea mult spatiu de manevra.
 • Puteți citi toate propunerile făcute de dr. Mihai Negrea aici

 

Foarte important de menționat că principiul solidarității se aplică pentru asigurați prin faptul că indiferent de contribuția în sumă absolută, orice pacient are dreptul la tratament egal cu toată lumea. Totodată respectăm ideea de stat social, tocmai prin plata serviciilor de sănătate pentru pacienții neasigurați de la bugetul de stat la care avem aceiasi contributori ca la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, persoanele care muncesc în România. Dar considerăm un abuz mutarea poverii si a întregii responsabilități a societății acestui stat social, exclusiv asupra persoanelor fizice care muncesc în România.

 

 

3 comments

 • Visan Gabriel Dragos

  PROPUNERE MODIFICARE PROIECT CONTRACT CADRU 2016-2017
  Creşterea calităţii actului medical; stimularea concurenței și dezvoltarea unui mediu concurențial care să încurajeze performanța.
  Medicii de familie ar trebui sa poata încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul peroanelor înscrise pe listele proprii şi sa nu mai fie prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. In prezent limita minimă este de 800 persoane înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte pe unităţi administrativteritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie; Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Rezultatul imediat al acestei propuneri va fi eliminarea prevederilor referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui medic de familie; – eliminarea reglementarilor privind comisia formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate și ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie – care aveau atribuţii în stabilirea numărului necesar de medici și a numărului de persoane înscrise (în mediul rural) pentru care se încheia contract cu casa de asigurări de sănătate; – medicul de familie nou-venit într-o localitate care încheie convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de 3 luni (perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei), la sfârşitul celor 3 luni încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului; – urmare a desfiinţării comisiei mai sus menţionate, stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie se va putea face de către reprezentanţii casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică;
  In conditiile existente in prezent se incalca dreptul la libera concurenta si libertatea economica! In plus se comit abuzuri din partea CJAS!
  Art. 45 din Constituția României prevede faptul că “accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate”. Aceste prevederi se coroborează cu prevederile art. 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[1] unde se menționează faptul că “libertatea de a desfășura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale”. Libertatea economică reprezintă condiția realizării celorlalte drepturi fundamentale precum dreptul la viață, la un nivel de trai decent, dreptul la sănătate, educație și cultură[2].
  Curtea Constituțională a statuat prin jurisprudența sa faptul că principiul libertății economice nu este un drept absolut al unei persoane ci este condiționat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum și asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale tuturor[3]. De asemenea, obligația statului este să respecte dreptul de acces la activitatea economică ci nu obligația de a menține în viața economică o societate comercială prin eforturi publice. De altfel, dreptul oricărei persoane de a desfășura o activitate economică este liber, statul garantând doar accesul neîngrădit la libera inițiativă, precum și exercitarea acesteia[4].
  Accesul liber al persoanei la o activitate economică nu înlătură obligaţia comerciantului de a se conforma regulilor de comerţ şi, de asemenea, nu exclude instituirea, prin lege, a sancţiunii confiscării mărfurilor, produselor sau sumelor de bani destinate desfăşurării unor activităţi comerciale ilicite. Sunt sancţionate astfel încălcarea de către comercianţi, persoane fizice sau juridice, a unor norme de comerţ menite să consolideze economia de piaţă şi interesele cetăţenilor în activitatea economic[5].
  Accesul liber al persoanei la o activitate economică şi libera iniţiativă sunt garantate în condiţiile în care sunt exercitate potrivit prevederilor legale în materie, iar agentul economic care îşi desfăşoară activitatea în afara acestor reglementări nu poate invoca încălcarea principiului constituţional conţinut de art. 45 din Constituția României. Pe de altă parte, impunerea prin lege a anumitor condiţii unui cetățean străin care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară, invocând motive ce ţin de desfăşurarea unei activităţi economice în ţară, această activitate trebuie să aibă o anumită amploare, importanţă ce se demonstrează şi se verifică prin raportarea la o anumită sumă investită sau la un anumit număr de angajaţi[6].
  [1] http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro ;
  [2] Ștefan Deaconu – “Drept constituțional” , Editura “C.H. Beck”, București, 2013, pag.225;
  [3] Decizia Curții Constituționale nr. 162 din 08.02.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 19/04/2011;
  [4] Decizia Curții Constituționale nr. 431 din 21.10.2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1140 din 02/12/2004;
  [5] Decizia Curții Constituționale nr. 472 din 04.11.2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 17/01/2005;
  [6] Decizia Curții Constituționale nr. 542 din 27.06.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 01/08/2006;

 • miron mihaela

  Lucrez in psihiatrie din 1997. Intrarea in UE a presupus modificari majore in legislatia privnd sanatatea mintala, vizand reforma sistemului de asistenta psihiatrica;s a facut pachetul legislativ care respecta normele europene si este NEAPLICAT de cei care l au facut pentru ca nu exista VOINTA POLITICA ,,,,niciodata nu sunt bani pentru aceasta cenusareasa a medicinei .
  Contractul cadru incalca flagrant Legea sanatatii mintale si Ordinul de infiintare si functionare a centrelor de sanatate mintala.Toata lumea stie,nimeni nu doreste sa schimbe asta , pentru ca in psihiatrie masori eficienta prin calitatea vietii, eventual siguranta comunitatii si nu prin numarul de solduri schimbate, de exemplu(tot respectul pentru colegii chirurgi) , iar economistii ce ne conduc nu pot pricepe… asta pana cand vreun schizofren neasigurat si ca atare netrata mai pune o bomba pe undeva….

  • admin

   au fost chiar mai multi. Ar trebui sa intrati in legatura cu o colega de-a noastra Dana Pop care si ea misca niste lucruri in psihiatrie si care incearca sa schimbe ce e nevoie si acum urmeaza sa demareze un proiect de psihiatrie comunitara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *